ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ποιοι είμαστε

«Καινοτόμες λύσεις με τη βέλτιστη αξία για τον πελάτη»

Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε ένα από σημεία αναφοράς παγκοσμίως, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στη διανομή μηχανημάτων, εξαρτημάτων και αξεσουάρ για τον τομέα κηπουρικής, τον αγροτικό τομέα, τις δασικές εφαρμογές και τη βιομηχανία, σε ό,τι αφορά την προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που καθιστούν αποτελεσματικές και ευχάριστες τις εργασίες των ερασιτεχνών και επαγγελματιών πελατών μας, διασφαλίζοντας για αυτούς βέλτιστη αξία.

Ο Όμιλος Emak επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ικανοποίηση των πελατών του, προσφέροντας τεχνολογικές και πρωτοπόρες λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και καινοτομίας.

Για να επιτύχει ο Όμιλος τους στόχους του, στηρίζει τις δραστηριότητές του σε συγκεκριμένους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας:
• ποιότητα και καινοτομία προϊόντος
• επίπεδο υπηρεσιών
• ανταγωνιστικότητα
• ενίσχυση του δικτύου διανομής
• ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και σχέσεων με τον πελάτη

image-01.jpg

Ο Όμιλος γνωρίζει το ρόλο του στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και, για το λόγο αυτό, έχει ως στόχο τη μελλοντική του ανάπτυξη, τη δημιουργία αξίας προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης και όλων των ενδιαφερόμενων συνδυάζοντας τα εξής:
• την οικονομική βιωσιμότητα, δηλ. την υποχρέωση να επενδύει στην ανάπτυξη της εταιρείας και του Ομίλου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στο χρόνο, μέσω στρατηγικού σχεδίου, διαρθρωμένου πάνω σε θεμελιώδεις και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας
• την κοινωνική βιωσιμότητα, η οποία ερμηνεύεται ως η επίτευξη των προσδοκιών των μετόχων και η αναδιανομή της αξίας που δημιουργήθηκε με γνώμονα το κοινό συμφέρον
• την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσω του προσδιορισμού, της ρύθμισης, του ελέγχου και της σταδιακής μείωσης των επιπτώσεων που έχουν, άμεσα και έμμεσα, οι δραστηριότητες της επιχείρησης στο περιβάλλον.