Χλοοκοπτικές μηχανές

Χλοοκοπτικές μηχανές

Από μικρούς, ιδιωτικούς κήπους έως μεγάλα πάρκα, η Efco προσφέρει την καταλληλότερη λύση για το κούρεμα του χλοοτάπητα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Με ώθηση για περιορισμένους χώρους όπου η εύκολη κίνηση του μηχανήματος είναι πιο σημαντική ή με αυτοπροώθηση για κήπους πιο μεγάλων διαστάσεων και διευκόλυνση της εργασίας του χειριστή.

Χλοοκοπτικές μηχανές

Ηλεκτρικές χλοοκοπτικές μηχανές

Χλοοκοπτικές μηχανές βενζίνης

Χλοοκοπτικές μηχανές μπαταρίας